ZGODOVINA DRUŠTVA

KRONIKA DOGODKOV od 1889 do danes

Prostovoljna požarna bramba

na osnovi sklepa Občine Žir se je »osnovala« (ustanovila) Prostovoljna požarna bramba. Članarina je znašala 2 goldinarja letno in se je imenovala udnina. Kmalu po ustanovitvi so pristopili tudi podporni člani. 21. maja je občinski odbor sprejel sklep o nabavi »brizgalnice« (brizgalne). Za vozno ročno brizgalno skupaj z cevmi so družbi Samassa iz Ljubljane plačali 593,10 goldinarjev.

1889

1890

Dom

je bil zgrajen dom. Imenovali so ga »Skladišče«. Zemljo je podaril Janez Kavčič - Petronov iz Žirov.

Večji požar

gasili so požar pri Bahaču v Stari vasi.

1891

1892

Požar

gasili so v Osojnici št. 5.

Nakup »brizgalnice«

nabavljena je bila še ena »brizgalnica«. Kupnina je znašala 783,90 goldinarjev. Odplačevali so jo na obroke.

1898

1903

Veliko požarov, nakup cevi in nov prapor

na Dobračevi je gorelo več poslopij. Gasili so tudi žirovski gasilci z obema brizgalnama. Požar je bil tudi pri Nacku v Račevi in pri Jožetu na Selu. Ugotovili so, da imajo premalo cevi, zato so kupili še 300 metrov cevi za 597,50 goldinarjev pri »tvrdki« (družbi) Samassa v Ljubljani. Razvit je bil gasilski prapor. Darovale so ga žene in dekleta iz Žirov.

75 novih članic

v gasilsko društvo so bile kot podporne članice sprejete ženske. Bilo je 75 članic.

1907

1908

Prenova in blagoslov doma

prenovljen je bil dom (notranjost in zunanjost). Blagoslovljen je bil 3. maja 1908.

Prvi občni zbor članic

članice so imele prvi občni zbor. Prva načelnica članic je bila Marija Lenger, tajnica pa Milka Rajšp. Letna članarina je znašala 2,40 krone. Delovanje so razširili na kulturnoprosvetno dejavnost.

1909

1910

Ustanovitev godbe

ustanovili so gasilsko godbo na pihala.

Nakup parne brizgalne na Češkem

v Šmihovem pri Pragi na Češkem so kupili novo parno brizgalno. Imela je veliko razpršilno moč. Pri hranilnici in posojilnici v Žireh so najeli posojilo in jo takoj plačali. Stala je 6.200 kron, za prevoz po železnici do Škofje Loke pa so dali še 178 kron.

1912

1919 - 1929

Delo društva

društvo je imelo okrog 50 delovnih članov.

Vse več članov

društvo je štelo že 156 članov.

1928

1929

Aktivnost članic

za predsednico članic je bila izvoljena Ivanka Poljanšek, ki je ženske vodila do leta 1937. Ženske so prirejale veselice, igre, tombole. Čisti dohodek so dajale v društveno blagajno.

Nova motorna brizgalna 36 KS Renault

kupljena je bila nova motorna brizgalna 36 KS Renault.

1930

1937

Ustanovitev samaritanskega oddelka žena

ustanovili so samaritanski oddelek žena. Dolžnosti samaritank so bile iste kot pri rednem moškem članstvu. Položiti so morale zaprisego, hoditi na vaje, se udeleževati tečajev ter dejavno sodelovati pri požarih. Prve samaritanke so bile: Ivanka Poljanšek, Cilka Poljanšek, Pavla Pertovt, Štefanija Žakelj, Marija Pečelin, Rozalija Gregorač in Mica Hribernik. Ostale podporne članice pa so se priključile rednemu gasilskemu društvu in niso imele več ločenih sej in občnih zborov ter svojega vodstva.

Začetek gradnje novega gasilskega doma

Začeli so z gradnjo novega doma.

1938

1941

Nov gasilski dom pod streho

nov gasilski dom je bil pod streho. 7. 2. 1941 je bila zadnja sejo pred začetkom II. svetovne vojne. V narodno osvobodilni borbi je sodelovala večina članov, devet jih je med vojno izgubilo življenje.

Predaja oblek in inštrumentov

društvo je 31. diviziji dalo obleko in nove pihalne inštrumente.

1944

1946

Nadalnja gradnja doma

13. januarja so imeli izredni občni zbor. Članov je bilo malo. Pristopili so mladinci rojeni leta 1930 do 1938. Sklenili so, da pospešeno (predvsem z udarniškim delom) nadaljujejo z gradnjo doma. Tudi članice so delovale v okviru gasilskega društva.

Selitev v nov dom

stari gasilski dom je bil prodan za 73.000,00 dinarjev. Opremo so preselili v garažo novega gasilska doma. V domu je bila Osnovna šola, dokler se ni preselila v novo šolsko zgradbo.

1948

1950

Prva gasilska šola v Sloveniji

v gasilekm domu v Žireh je bila prva republiška gasilska šola za častnike. Predavala sta Miran Špicar in Franc Rozman. Žirovski rojak Pavel Kristan je bil tehnični vodja. Nihče od domačinov takrat ni obiskoval te šole.

Združeni društvi s PGD Dobračeva

sta se društvi Dobračeva in Žiri združili. Imenovali so se: Gasilska četa Žiri – Dobračeva. 1952 na seji PGD Žiri in Dobračeva, 14. januarja so sprejeli sklep, da se z dnem, 1. januarja tega leta, ustanovita dve gasilski društvi, in sicer: Prostovoljno gasilsko društvo Žiri in Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva.

1950 - 1951

1951 - 1952

Čevljarska vajeniška šola

v gasilskem domu je bila Čevljarska vajeniška šola.

65-letnica in odprtje dokončanega doma

15. avgusta so praznovali 65-letnico delovanja društva. Odprli so dokončno zgrajen gasilski dom. Slovesnost je bila 15. avgusta. Na predvečer proslave so uprizorili igro na prostem Miklova Zala. Ogledalo si jo je okrog 2000 obiskovalcev. Društvo je imelo konec leta 51 delovnih članov, 1 rezervnega člana, 83 podpornih članov, 18 pionirjev. Ugotavljali so tudi socialno sestavo. Bilo je: 39 delavcev, 5 kmetov, 4 gospodinje, 1 šofer, 1 samostojni obrtnik, 1 uslužbenec.

1954

1959

70-letnica, nov prapor, vod v Brekovicah

praznovali so 70-letnico. Proslava je bila 12. julija. Razvili so nov prapor. Društvo je prejelo gasilsko odlikovanje I. stopnje. Novembra je društvo za mesečno najemnino 6.000 din oddalo dvorano podjetju Kroj. Društvo je ustanovilo samostojni vod v Brekovicah. Zanje so kupili novo brizgalno Savica.

Gasilski avto TAM

kupili so tipiziran gasilski avto TAM z vgrajeno cisterno. Sredstva so prispevali Okrajni gasilski sklad, občina in tovarna Alpina.

1964

1970

Nova motorna brizgalna Rosenbauer

društvo je dobilo novo motorno brizgalno 800 l Rosenbauer.

Proslava ob 85-letnici, prikolica s prahom

praznovali so 85-letnico društva. Imeli so proslavo, na kateri so sodelovala vsa društvo iz Poljanske doline, Škofje Loke in Gasilske zveze Logatec in Idrija. Glavna pridobitev ob jubileju je bila prikolica z 250 kilogramskim aparatom za gašenje s prahom.

1974

1978

Članstvo 1978

društvo je štelo 114 članov, od tega je 15 članic in 15 pionirjev.

Ustanovitev GD Brekovice

gasilski vod Brekovice je sprejel sklep o ustanovitvi samostojnega društva.

1979

1980

5. mesto na ocenjevanju

na ocenjevanju društev Občine Škofja Loka je PGD Žiri zbralo 106,5 točk in doseglo 5. mesto.

Orodni avto 5500 TAM

od občinske skupnosti Škofje Loka so prejeli kombiniran orodni avto 5500 znamke TAM.

1981

1982

Prevzem avta in pobratenje z GD Cerkno

20. junija so slavnostno prevzeli nov gasilni avto. Uradnemu delu je sledila veselica. Društvo se je pobratilo z Gasilskim društvom iz Cerkna. Listina je bila podpisana 29. maja.

Obnova strehe in ureditev centralne

obnavljajo streho gasilskega doma. Vsak gasilec je dolžan narediti 15 prostovoljnih ur. 5. oktobra so bila dela končana. Oktobra in novembra so uredili centralno kurjavo.

1985

1986

Obnova doma

obnavljali so gasilski dom. Naredili so lesen strop.

Obnova doma, hišnik

obnavljali so gasilski dom. Prepleskali so okna, v nekatere prostore so namestili lesene obloge. Objekt je dobil hišnika.

1987

1988

Prenova garaž

pričeli so obnavljati garaže, tla, podrli so predelne stene v orodjarni.

100-letnica, meddruštvena vaja, slavnostna seja

društvo je praznovalo 100-letnico delovanja. Praznovanje je bilo 19. in 20. avgusta. Pripravili so meddruštveno gasilsko vajo, sledila je slavnostna seja društva. Pripravili so razstavo o razvoju gasilstva v Žireh. Janez Jan je obnovil nekdanji zastor igralske skupine društva, domači slikarji so društvu podarili svoja dela. Slavnostni govornik je bil podpredsednik SZDL Viktor Žakelj, častni član PGD Žiri. Ob jubileju je bilo v društvu: 85 delovnih članov, 25 članic, 19 mladincev, 26 pionirjev in 103 podporni člani.

1989

1992

Srečanje članic

PGD Žiri je organizirala srečanje članic Gorenjske v Žireh.

Ureditev kurilnice, obnova miz

dokončno so uredili kurilnico, kupili cisterno za gorivo, obnovili mize za veselice. Naredili so približno 300 prostovoljnih ur.

1995

1998

Novo terensko vozilo, pogodba o opravljanju javne gasilske službe

pridobili so novo terensko vozilo in visokotlačno črpalko. Župan Občine Žiri je sprejel sklep o kategorizaciji. PGD Žiri spada v I. kategorijo. Občina je z vsemi štirimi žirovskimi društvi sklenila Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske službe. V njej so uredili vsebino, način opravljanja gasilske dejavnosti, financiranje ter druge pogoje za delovanje gasilske službe.

110-letnica, blagoslov obnovljenega doma in novega vozila

minister za obrambo dr. Franci Demšar (žirovski rojak) je z odločbo z dne, 31. marca, PGD Žiri podelil status društva v javnem interesu. Društvo je praznovalo 110-letnico delovanja. Obiskovalce sta pozdravila tudi predstavnik Ministrstva za obrambo Miroslav Terovec in poveljnik Civilne zaščite RS Miran Bogataj. Obnovljen dom in novo terensko vozilo je blagoslovil nadškof in metropolit dr. Franc Rode.

1999

2003

Starrejše gasilke na državnem tekmovanju

starejše gasilke so na regijskem tekmovanju zmagale in se uvrstile na državno tekmovanje v Kočevju.

Prvič so osvojili Županov pokal

na tekmovanju Gasilske zveze Škofja Loka so gasilci PGD zmagali v treh kategorijah: veterani, članice B in člani B. Prvič so osvojili Županov pokal za najboljše društvo na območju Gasilske zveze Škoja Loka.

2004

2005

116-letnica, nov prapor

ob 116-letnici delovanja so praznovali na parkirišču Alpine. Razvili so nov društveni prapor. Njegov boter je župan občine Žiri Bojan Starman. Slavnostni govornik je bil poveljnik Civilne zaščite Slovenije Miran Bogataj.

II. kategorija, članice B državne prvakinje, člani B 3.

župan Občine Žiri je 21. januarja izdal nov sklep o kategorizaciji prostovoljnih gasilskih društev. Po njem PGD Žiri spada v II. kategorijo. Članice B so na državnem prvenstvu v Žalcu zmagale in postale državne prvakinje. Člani B so zasedli 3. mesto.

2006

2008

Tekmovanje 13 ekip dobilo 11 pokalov. 5 ekip na državno tekmovanje, Člani B na olimpijado

društvo je na tekmah Gasilske zveze Škofja Loka sodelovalo s 13 ekipami, ki so osvojile 11 pokalov. Na državno prvenstvo se je iz PGD Žiri prebilo 5 ekip. Člani B so se uvrstili v nadaljnje tekmovanje za nastop na gasilski olimpiadi.

120-letninca, celovita obnova doma, slavnostna seja in osrednja slovenost

društvo praznuje 120-letnico delovanja. Obnovili so gasilski dom. Slavnostna seja upravnega odbora je 21. avgusta, osrednja slovesnost pa 29. avgusta.

2009

2010

Pogodba za GV Pušnik, Nakup podvozja MAN

vso leto so se trudili pridobiti sredstva za nakup novega kamiona. Aprila so sklenili pogodbo o nadgradnji vozila s podjetjem GV Pušnik d.o.o.. Junija 2010 so kupili podvozje kamiona MAN.

Prevzem tovornjaka MAN, blagoslov nove freske sv. Florjana

februarja so podvozje novega kamiona peljali v nadgradnjo podjetju GV Pušnik d. o. o. in ga maja pripeljali v društvo. Slavnostni prevzem je bil 27. avgusta, sočasno so blagoslovili tudi novo fresko sv. Florjana na gasilskem domu.

2011

2012

30-letnica pobratenja s PGD Cerkno

Imeli so 19 intervencij, organizirali srečanje članic GZ Škofja Loka. Ob 30-letnici pobratenja s PGD Cerkno sodelovali na operativni vaji. Obnovili trojko na Breznici. Kupilo so vskočnico. Staro vozilo TAM so obdržali in registrirali kot starodobnika.

Novo vodstvo društva

Na občnem zboru smo izvolili novo vodstvo. Predsednik društva je postal Branko Pečelin, podpredsednik Evgen Podobnik, poveljnik Matej Jereb, njegov namestnik pa Dušan Pečelin. Tajnica društva je bila Nežka Strel, nato Anica Beovič. To leto smo imeli 17 intervencij.

2013

2014

ŽLED, poplave

Februarja je narava pokazala svojo neustavljivo moč in naše kraje prizadela s hudim žledolomom. Oktobra smo večkrat posredovali zaradi poplav. Požare smo gasili na dveh stanovanjskih hišah. Igrišče za domom smo spremenili v ledeno dvorano na prostem in razveselili tako mlade po letih kot tudi po srcu.

Obnova garaže za domom

Začeli smo z velikim gradbenim projektom: obnovo garaže za gasilskim domom. Za društvo je bil to ponovno velik finančni zalogaj. Gasili smo gozdni požar v Jarčji Dolini, pomagali smo preprečiti katastrofo, ko je puščal klor na vodnem črpališču pod Žirkom.

2015

2016

Vključitev prvih posredovalcev

Vključili smo se v sistem prvih posredovalcev. 10 gasilcev je opravilo tečaj za prve posredovalce. Kupili smo defibrilator in torbo za prve posredovalce. Glavna dela pri garaži so bila dokončana in objekt je pričel služiti svojemu namenu. Imeli smo 15 intervencij.

Mirno, tekmovalno leto

Na pročelje stavbe smo vgradili omarico z defibrilatorjem, ki je na razpolago vsem občanom. Kupili smo 14 novih čelad. Udeležili smo se tekmovanja GZ Škofja Loka, smučarskega tekmovanja, tekmovanja gasilskih terenskih vozil in Fire Combat. Domov smo prinesli 17 pokalov. Na garaži za domom smo ob stolpu postavili plezalno steno za urjenje gasilcev. Imeli smo 21 intervencij.

2017

2018

Osnovni tečaji, uspeh na državnem nivoju

Izvolili smo prvo predsednico društva Lijano Mlinar in poveljnika Jošta Poljanška. V gasilskem domu smo preuredili poveljniško sobo. Spomladi tečaji za pripravnika, višjega gasilca in nižjega gasilskega častnika. Jeseni še za gasilca. Članice B državne prvakinje, člani B drugi, mladinci osmi.

130-letnica društva

Naredili smo letno kuhinjo ob garaži. 23 avgusta smo imeli slavnostno sejo z odkritjem spominske plošče, 24. avgusta organizirali vajo "Žirk 2019", 31. avgusta parada in osrednja slovesnost. Kupili smo novo prikolico za logistiko. 4 ekipe uvrščene na regijsko tekmovanje v Šenčur. Velik požar stanovanjske hiše na Igriški ulici.

2019

2020

Nova prikolica, nova motorna brizgalna

To leto smo z mladino prenovili družabni prostor, zaradi korona virusa smo s tovornjakom predvajali budnico za 1. maj. 28. avgusta smo pripeljali novo prikolico za novo motorno brizgalno Johstadt. Prvič smo se udeležili tekmovanja prvih posredovalcev, ki je potekalo v Preddvoru. Kupili smo verižni poteg. Prešli smo na sistem alarmiranja FireApp.

Požar kozolca Pr' Pesku, državno tekmovanje

Ponovno smo s tovornjakom predvajali budnico za 1. maj. 13. maja je Pr' Pesku pogorel kozolec. Udeležili smo se državnega tekmovanja, kjer so bile članice B četrte, člani B 17. veterani pa 14. Leto smo zaključili z 9 intervencijami.

2021

2022

Kras, obnova brizgalne Renault, Olimpijada

Leto smo začeli pestro z dvema intervencijama v prvih treh dneh. Poleti pa smo štirikrat odšli na Kras, skupaj je bilo 19 intervencij. Obnovili smo motorno brizgalno Renault l. 1930. Članice B so nastopile na olimpijadi v Celju, Na tekmovanju GZ Škofja Loka 4 članske zmage, po regijskem vse ekipe uvrščene na državno tekmovanje.