Sveti Florjan

May 5, 2023

4. 5. goduje sveti Florjan, zavetnik gasilcev, zato je ta dan tudi mednarodni dan gasilcev. Ob tem prazniku smo se gasilci udeležili svete maše s procesijo do cerkve na Ledinici.

Hvala vsem gasilcem za vaš trud in prosti čas.

Foto: Irma Čadež