Poplave Avgust 2023

August 13, 2023

V petek, 4. 8. 2023 sredi noči so tudi naše kraje dosegle obilne padavine, ki so povzročile naraščanje rek, vodotokov  in hudournikov, katerih posledica je bilo veliko nevšečnosti v obliki poplav in plazov. Gasilci smo ukrepali s črpanjem že poplavljenih objektov, postavljanjem protipoplavnih pregrad, odstranjevanjem naplavin, ki so mašile odtočne cevi in območja ter zasilno sanacijo območji.

Ko se je stanje vremenskega dogajanja umirilo smo najprej preverili celotni okoliš s povdarkom dostopnosti do stanovanjskih objektov in oskrbo občanov z osnovnimi življenskimi potrebščinami.

V nedeljo, ko je zopet posilajo sonce smo začeli s sanaciskimi deli kot so čiščenje površin in pospravljanje opreme, ki je bila nameščena na terenu. Preko celotnega tedna smo nadaljevali s čiščenjem zamašenih odtokov, propustov in površin parkirišč.

V občini Žiri smo bila aktivirana vsa štiri gasilska društva katera smo bila vodena na nivoju gasilskega povelstva občine ter štaba civilne zaščite. Skupaj s PGD Brekovice smo tvorili sektor II, s katerimi smo vzorno sodelovali.

Za sodelovanje ob katastrofalni nesreči se zahvaljujemo vsem gasilskim društvom, civilni zaščiti, gasilskim društvom iz sosednje občine Logatec ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali ali darovali opremo ter hrano in pijačo.

Skupno je v devetih dneh v našem društvu sodelovalo preko 30 članov in opravilo več kot 700 ur prostovolnega dela.