IZOBRAŽEVANJE

V društvu se zavedamo, da brez znanja ne moremo dovolj učinkovito uporabljati sodobne opreme, zato podajamo velik poudarek na izobraževanju in usposabljanju naših članov.
Naše društvo je že pred leti vzorno skrbelo za to področje. Celo med veterani imamo gasilske častnike, kar je bilo za tiste čase napredno in pohvalno. Tudi danes se naši člani izobražujejo in pridobivajo gasilske čine. Usposabljanja potekajo v društvu, v Gasilskem poveljstvu občine Žiri, Gasilski zvezi Škofja Loka, ter na ravni Gasilske zveze Slovenije.
Z našo usposobljenostjo smo zelo zadovoljni.
Poleg osnovnega imamo tudi dopolnilno izobraževanje. Tudi pri teh so operativni člani zelo dejavni in želja za usposabljanje je veliko več kot prostih mest. Taka znanja gasilci največkrat pridobivajo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu ali v Sežani. Gasilsko poveljstvo občine Žiri se prizadeva, da bi bilo čim več tečajev v domači občini. Na ta način bi lahko znižali stroške oziroma bi lahko izobrazili več tečajnikov. Upamo, da se bo trud obredoval.
Vsako pridobljeno znanje moramo nenehno obnavljati. To izvajamo v društvu, kjer se operativni člani dobijo vsako sredo. Takrat organiziramo društvene in meddruštvene vaje, kjer obnavljamo znanje, ki smo jih pridobili na različnih tečajih ali preteklih vajah in se spoznamo z novostmi v gasilstvu.

Osnovno izobraževalno aktivni člani:

 • Gasilec pripravnik – 35 gasilcev
 • Gasilec – 94 gasilcev
 • Višji gasilec – 30 gasilcev
 • Nižji gasilski častnik – 26 gasilcev
 • Gasilski častnik – 12 gasilcev
 • Višji gasilski častnik – 3 gasilci

dodatno izobraževanje:

 • Tečaj za bolničarja – 8 gasilcev
 • Tečaj za inštruktorja – 2 gasilca
 • Tečaj za mentorja mladine – 3 gasilci
 • Tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata – 26 gasilcev
 • Obnovitveni tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata – 7 gasilcev
 • Tečaj za predavatelja – 2 gasilca
 • Tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi – 8 gasilcev
 • Obnovitveni tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi – 4 gasilci
 • Tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin – 3 gasilci
 • Tečaj za strojnika – 32 gasilcev
 • Tečaj za tehničnega reševalca – 10 gasilcev
 • Obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca – 5 gasilci
 • Tečaj za uporabnika radijskih postaj – 31 gasilcev
 • Tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago – 20 gasilcev
 • Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A – 16 gasilcev
 • Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B – 6 gasilci
 • Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C – 2 gasilca
 • Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi – 4 gasilci
 • Tečaj za vodje intervencije – 1 gasilec
 • Usposabljanje za delo s helikopterjem – 7 gasilcev
 • Obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem – 5 gasilcev