ČLANSTVO

Mladina

Pravijo, da brez mladine ni prihodnosti in da na mladih svet stoji.
Tega so se verjetno že daljnega leta 1889 zavedali tudi pionirji gasilstva u Žireh. Ob takratnem udejstvovanju mladine ni pisnega podatka in so nam v dokaz zgolj stare fotografije iz obdobja pred svetovno vojno ter tudi po njej. Na njih se nam navadno iz prve vrste, poleg takratnih funkcionarjev, ponosno postavljajo zagnani mladeniči, katerih drža je skozi takrat sodoben način fotografiranja izžarevala smiselnost, hrabrost in pogum. In če samo pomislimo, skozi koliko državnih struktur je šla v preteklost naša domovina, ideja gasilstva pa je ves ta čas, enkrat bolj, drugič manj uspešno obstajala.

Sedaj se poleg ustaljenih aktivnosti organizirajo gasilski izleti mladine, na katerih se posebno pozornost namenja gasilstvu. Tradicionalni so postali tudi tabori mladine, ki jih organiziramo enkrat letno. Na njih je del časa namenjen spoznavanju gasilstva, del pa igram, pohodom in ogledu gasilske vaje. Ob večerih mladi radi pojejo ob tabornem ognju, pečejo hrenovke in kostanje. Izboljšalo se je delo na tekmovalnem področju. Uspehi ekip, tako v pionirskih, kot tudi v mladinskih vrstah so potrditev pravilnega dela, trenutki (osebnega) zmagoslavja otroka pa velika motivacija za naprej. Mladina se srečuje tedensko, kjer se pripravlja na tekmovanja in spoznava delo in opremo gasilcev.

V današnjem času podpirajo našo mladino ter jo usmerjajo na prava pota:
Matej Jereb, Branko Pečelin, Gašper Jereb, Blaž Podobnik…

Članice

V naše društvo je trenutno vpisanih 147 članic v starosti nad 18 let. Od tega je 20 starejših gasilk, 4 aktivne operativke in preko 30 občasno aktivnih, ostalo pa so podporne članice. Dejavne smo na svečanostih v društvu, kakor tudi v GPO Žiri in drugod kamor nas povabijo. Udeležujemo se vseh aktivnosti, ki jih organizira naše društvo. Zgledno skrbimo za urejenost in čistočo gasilskega doma in okolice. Kot operativke sodelujemo pri vajah in na intervencijah, za kar moramo biti usposobljene.

Članice veliko časa posvetimo gasilskim tekmovanjem. Že od leta 2006, ko smo prvič postale državne prvakinje z vajo Matevža Haceta, članice B redno dosegamo dobre rezultate in se redno uvrščamo na državna tekmovanja. Ravno tako tudi starejše gasilke, v zadnjem času pa tudi članice A. Čestitke vsem za dobre rezultate.

Članicam velja zahvala za podarjen prosti čas in delo, ki ga namenijo gasilstvu. Je pa tudi lepa priložnost za sprostitev in druženje.

Člani

V PGD Žiri je trenutno 158 članov starih med 18 in 63 let. Med njimi je 37 aktivnih operativcev. Prva naloga članov je delovanje na operativnem področju. To pomeni stalno usposabljanje, spoznavanje nove opreme in taktike, vaje ter posredovanje na intervencijah. Člani se poleg osnovnih usposabljanj, ker se izobražuje celotno članstvo, usposabljajo še na dopolnilnih usposabljanjih, kjer prejmejo še več znanja za posredovanja ob posameznih vrstah intervencij. Operativni člani opravljajo tudi druge dejavnosti, kot so: izvajanje požarnih straž, redarstev, prevoze pitne vode, sodelujejo pri obnovitvenih delih v gasilskem domu in njegovi okolici, sodelujejo z gasilci sosednjih prostovoljnih gasilskih društev in tudi z ostalimi društvi v Žireh.

Starejše gasilke

V Društvu so tudi starejše gasilke, ki pa niso nič manj zagnane kot mlajše predstavnice društva. Udejstvujejo se vseh akcij in pomagajo pri delu.

Še iz članskih let so ohranile svojo tekmovalno desetino, s katero se redno udeležujejo tekmovanj in posegajo pa najboljših mestih.

Svoje dolgoletne izkušnje žensk v gasilstvu, z veseljem prenašajo tudi na mlajše, kar se opazi po številu članic v društvu.

Starejši gasilci

Med starejše gasilce štejemo tiste, ki so dopolnili 63 let. Naše društvo jih trenutno šteje 28, ti se še vedno se dejavno vključujejo v delo društva. Vsi so dolgoletni člani in so si nabrali veliko izkušenj, ki jih veseljem prenašajo na mlajši rod. Ob tem pa priznavajo, da se gasilska oprema, način pomoči ter reševanja hitro spreminja in da je težko slediti vsem novostim. Toda to ne pomeni, da veterani ne gredo v korak s časom. Pridno vadijo in si nabirajo kondicijo, ki jim pride prav na tekmovanjih, katerih udeležujejo vsako leto.

V zadnjih letih so dosegli odlične uspehe. Redno se uvrščajo na regijsko in tudi državno tekmovanje.

Veterani so zelo ponosni na preteklo delo in pridobitve. “Ko vidimo mlade, s kakšo voljo in zagnanostjo delajo, vemo, da naš trud v preteklosti ni bil zaman.” Pravijo gasilci veterani.