drustvo-zgodovina

Natisni

Zgodovina

Napisal Sandi Mlinar.

KRONIKA DOGODKOV od 1889 do danes

1889 na osnovi sklepa Občine Žir se je »osnovala« (ustanovila) Prostovoljna požarna bramba. Članarina je znašala 2 goldinarja letno in se je imenovala udnina. Kmalu po ustanovitvi so pristopili tudi podporni člani. 21. maja je občinski odbor sprejel sklep o nabavi »brizgalnice« (brizgalne). Za vozno ročno brizgalno skupaj z cevmi so družbi Samassa iz Ljubljane plačali 593,10 goldinarjev.

1890 je bil zgrajen dom. Imenovali so ga »Skladišče«. Zemljo je podaril Janez Kavčič - Petronov iz Žirov.

1891 gasili so požar pri Bahaču v Stari vasi.

1892 gasili so v Osojnici št. 5.

1898 nabavljena je bila še ena »brizgalnica«. Kupnina je znašala 783,90 goldinarjev. Odplačevali so jo na obroke.

1903 na Dobračevi je gorelo več poslopij. Gasili so tudi žirovski gasilci z obema brizgalnama. Požar je bil tudi pri Nacku v Račevi in pri Jožetu na Selu. Ugotovili so, da imajo premalo cevi, zato so kupili še 300 metrov cevi za 597,50 goldinarjev pri »tvrdki« (družbi) Samassa v Ljubljani. Razvit je bil gasilski prapor. Darovale so ga žene in dekleta iz Žirov.

1907 v gasilsko društvo so bile kot podporne članice sprejete ženske. Bilo je 75 članic.

1908 prenovljen je bil dom (notranjost in zunanjost). Blagoslovljen je bil 3. maja 1908.

1909 članice so imele prvi občni zbor. Prva načelnica članic je bila Marija Lenger, tajnica pa Milka Rajšp. Letna članarina je znašala 2,40 krone. Delovanje so razširili na kulturnoprosvetno dejavnost.

1910 ustanovili so gasilsko godbo na pihala.

1912 v Šmihovem pri Pragi na Češkem so kupili novo parno brizgalno. Imela je veliko razpršilno moč. Pri hranilnici in posojilnici v Žireh so najeli posojilo in jo takoj plačali. Stala je 6.200 kron, za prevoz po železnici do Škofje Loke pa so dali še 178 kron.

1919 - 1929 društvo je imelo okrog 50 delovnih članov.

1928 društvo je štelo že 156 članov.

1929 za predsednico članic je bila izvoljena Ivanka Poljanšek, ki je ženske vodila do leta 1937. Ženske so prirejale veselice, igre, tombole. Čisti dohodek so dajale v društveno blagajno.

1930 kupljena je bila nova motorna brizgalna 36 KS Renault.

1937 ustanovili so samaritanski oddelek žena. Dolžnosti samaritank so bile iste kot pri rednem moškem članstvu. Položiti so morale zaprisego, hoditi na vaje, se udeleževati tečajev ter dejavno sodelovati pri požarih. Prve samaritanke so bile: Ivanka Poljanšek, Cilka Poljanšek, Pavla Pertovt, Štefanija Žakelj, Marija Pečelin, Rozalija Gregorač in Mica Hribernik. Ostale podporne članice pa so se priključile rednemu gasilskemu društvu in niso imele več ločenih sej in občnih zborov ter svojega vodstva.

1938 pričeli so z gradnjo novega doma.

1941 nov gasilski dom je bil pod streho. 7. 2. 1941 je bila zadnja sejo pred začetkom II. svetovne vojne. V narodno osvobodilni borbi je sodelovala večina članov, devet jih je med vojno izgubilo življenje.

1944 društvo je 31. diviziji dalo obleko in nove pihalne inštrumente.

1946 13. januarja so imeli izredni občni zbor. Članov je bilo malo. Pristopili so mladinci rojeni leta 1930 do 1938. Sklenili so, da pospešeno (predvsem z udarniškim delom) nadaljujejo z gradnjo doma. Tudi članice so delovale v okviru gasilskega društva.

1948 stari gasilski dom je bil prodan za 73.000,00 dinarjev. Opremo so preselili v garažo novega gasilska doma. V domu je bila Osnovna šola, dokler se ni preselila v novo šolsko zgradbo.

1950 v gasilekm domu v Žireh je bila prva republiška gasilska šola za častnike. Predavala sta Miran Špicar in Franc Rozman. Žirovski rojak Pavel Kristan je bil tehnični vodja. Nihče od domačinov takrat ni obiskoval te šole.

1951 - 1952 je bila v gasilskem domu Čevljarska vajeniška šola.

1950 - 1951 sta se društvi Dobračeva in Žiri združili. Imenovali so se: Gasilska četa Žiri – Dobračeva. 1952 na seji PGD Žiri in Dobračeva, 14. januarja so sprejeli sklep, da se z dnem, 1. januarja tega leta, ustanovita dve gasilski društvi, in sicer: Prostovoljno gasilsko društvo Žiri in Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva.

1954 15. avgusta so praznovali 65-letnico delovanja društva. Odprli so dokončno zgrajen gasilski dom. Slovesnost je bila 15. avgusta. Na predvečer proslave so uprizorili igro na prostem Miklova Zala. Ogledalo si jo je okrog 2000 obiskovalcev. Društvo je imelo konec leta 51 delovnih članov, 1 rezervnega člana, 83 podpornih članov, 18 pionirjev. Ugotavljali so tudi socialno sestavo. Bilo je: 39 delavcev, 5 kmetov, 4 gospodinje, 1 šofer, 1 samostojni obrtnik, 1 uslužbenec.

1959 praznovali so 70-letnico. Proslava je bila 12. julija. Razvili so nov prapor. Društvo je prejelo gasilsko odlikovanje I. stopnje. Novembra je društvo za mesečno najemnino 6.000 din oddalo dvorano podjetju Kroj. Društvo je ustanovilo samostojni vod v Brekovicah. Zanje so kupili novo brizgalno Savica.

1964 kupili so tipiziran gasilski avto TAM z vgrajeno cisterno. Sredstva so prispevali Okrajni gasilski sklad, občina in tovarna Alpina.

1970 društvo je dobilo novo motorno brizgalno 800 l Rosenbauer.

1974 praznovali so 85-letnico društva. Imeli so proslavo, na kateri so sodelovala vsa društvo iz Poljanske doline, Škofje Loke in Gasilske zveze Logatec in Idrija. Glavna pridobitev ob jubileju je bila prikolica z 250 kilogramskim aparatom za gašenje s prahom.

1978 društvo je štelo 114 članov, od tega je 15 članic in 15 pionirjev.

1979 gasilski vod Brekovice je sprejel sklep o ustanovitvi samostojnega društva.

1980 na ocenjevanju društev Občine Škofja Loka je PGD Žiri zbralo 106,5 točk in doseglo 5. mesto.

1981 od občinske skupnosti Škofje Loka so prejeli kombiniran orodni avto 5500 znamke TAM.

1982 20. junija so slavnostno prevzeli nov gasilni avto. Uradnemu delu je sledila veselica. Društvo se je pobratilo z Gasilskim društvom iz Cerkna. Listina je bila podpisana 29. maja.

1985 obnavljajo streho gasilskega doma. Vsak gasilec je dolžan narediti 15 prostovoljnih ur. 5. oktobra so bila dela končana. Oktobra in novembra so uredili centralno kurjavo.

1986 obnavljali so gasilski dom. Naredili so lesen strop.

1987 obnavljali so gasilski dom. Prepleskali so okna, v nekatere prostore so namestili lesene obloge. Objekt je dobil hišnika.

1988 pričeli so obnavljati garaže, tla, podrli so predelne stene v orodjarni.

1989 društvo je praznovalo 100-letnico delovanja. Praznovanje je bilo 19. in 20. avgusta. Pripravili so meddruštveno gasilsko vajo, sledila je slavnostna seja društva. Pripravili so razstavo o razvoju gasilstva v Žireh. Janez Jan je obnovil nekdanji zastor igralske skupine društva, domači slikarji so društvu podarili svoja dela. Slavnostni govornik je bil podpredsednik SZDL Viktor Žakelj, častni član PGD Žiri. Ob jubileju je bilo v društvu: 85 delovnih članov, 25 članic, 19 mladincev, 26 pionirjev in 103 podporni člani.

1992 PGD Žiri je organizirala srečanje članic Gorenjske v Žireh. 1995 dokončno so uredili kurilnico, kupili cisterno za gorivo, obnovili mize za veselice. Naredili so približno 300 prostovoljnih ur.

1998 pridobili so novo terensko vozilo in visokotlačno črpalko. Župan Občine Žiri je sprejel sklep o kategorizaciji. PGD Žiri spada v I. kategorijo. Občina je z vsemi štirimi žirovskimi društvi sklenila Pogodbo o opravljanju lokalne gasilske službe. V njej so uredili vsebino, način opravljanja gasilske dejavnosti, financiranje ter druge pogoje za delovanje gasilske službe.

1999 minister za obrambo dr. Franci Demšar (žirovski rojak) je z odločbo z dne, 31. marca, PGD Žiri podelil status društva v javnem interesu. Društvo je praznovalo 110-letnico delovanja. Obiskovalce sta pozdravila tudi predstavnik Ministrstva za obrambo Miroslav Terovec in poveljnik Civilne zaščite RS Miran Bogataj. Obnovljen dom in novo terensko vozilo je blagoslovil nadškof in metropolit dr. Franc Rode.

2003 starejše gasilke so na regijskem tekmovanju zmagale in se uvrstile na državno prvenstvo v Kočevju.

2004 na tekmovanju Gasilske zveze Škofja Loka so gasilci PGD zmagali v treh kategorijah: veterani, članice B in člani B. Prvič so osvojili Županov pokal za najboljše društvo na območju Gasilske zveze Škoja Loka.

2005 ob 116-letnici delovanja so praznovali na parkirišču Alpine. Razvili so nov društveni prapor. Njegov boter je župan občine Žiri Bojan Starman. Slavnostni govornik je bil poveljnik Civilne zaščite Slovenije Miran Bogataj.

2006 župan Občine Žiri je 21. januarja izdal nov sklep o kategorizaciji prostovoljnih gasilskih društev. Po njem PGD Žiri spada v II. kategorijo. Članice B so na državnem prvenstvu v Žalcu zmagale in postale državne prvakinje. Člani B so zasedli 3. mesto.

2008 društvo je na tekmah Gasilske zveze Škofja Loka sodelovalo s 13 ekipami, ki so osvojile 11 pokalov. Na državno prvenstvo se je iz PGD Žiri prebilo 5 ekip. Člani B so se uvrstili v nadaljnje tekmovanje za nastop na gasilski olimpiadi.

2009 društvo praznuje 120-letnico delovanja. Obnovili so gasilski dom. Slavnostna seja upravnega odbora je 21. avgusta, osrednja slovesnost pa 29. avgusta.

2010 vso leto so se trudili pridobiti sredstva za nakup novega kamiona. Aprila so sklenili pogodbo o nadgradnji vozila s podjetjem GV Pušnik d.o.o.. Junija 2010 so kupili podvozje kamiona MAN. 

2011 februarja so podvozje novega kamiona peljali v nadgradnjo podjetju GV Pušnik d.o.o. in ga maja pripeljali v društvo. Slavnostni prevzem je bil 27. avgusta, sočasno so blagoslovili tudi novo fresko sv. Florjana na gasilskem domu. 

 • Najem dvorane

  Za prireditve vseh vrst oddajamo dvorano. Cena je odvisna od tega, ali je dvorana ogrevana. Cena za enodnevni najem je:

  • 120 € za ogrevano dvorano
  • 80 € za neogrevano dvorano

  Informacije in rezervacija na telefonu 040 901 155 (Robi)

 • Vizitka društva

  Prostovoljno gasilsko društvo Žiri
  Logaška cesta 13
  4226 Žiri

  Telefon: 051 305 987 (Lijana)
  e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 • Izposoja miz in klopi

  Cena za en komplet na dan: 3 €
  Informacije na telefonu 040 901 155 (Robi)

   

  komplet-mize-klopi

 • Izposoja stojnic

  Cena za eno stojnico na dan: 12 €
  Informacije dobite na telefonu 041 369 123 (Branko)

   

  Izposoja stojnic